Szkolenie Procedura administracyjno-budowlana po zmianach z pierwszej połowy 2017 r.

Powyższa nowelizacja wprowadziła istotne zmiany w zakresie reglamentacji administracyjnej procesu inwestycyjnego oraz kilku pozostałych najważniejszych zagadnień procesowych i materialnoprawnych Prawa budowlanego. Opanowanie powyższego materiału stanowi niezbędny warunek sprawnego poruszania się po meandrach prawnych, pozwalający uniknąć błędów i pułapek czyhających na uczestników procesu budowlanego.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które pozwoli na uporządkowanie wiedzy w tym zakresie, odnosząc się do podstawowych pojęć i relacji między poszczególnymi instytucjami prawa budowlanego. Ponadto podczas szkolenia zostanie omówiona również planowana zmiana Kodeksu postępowania administracyjnego oraz jej wpływ na załatwianie spraw z zakresu prawa budowlanego.

Szkolenie on-line odbędzie się 5 czerwca 2017 r. o godz. 10.00.

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia online:

1. Pojęcie oraz rodzaje robót budowlanych będących przedmiotem regulacji ustawy Prawo budowlane;

2. Omówienie podstawowych reguł uzyskiwania prawa do rozpoczęcia robót budowlanych w świetle ustawy - Prawo budowlane;

3. Instytucja pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych w kontekście ostatniej nowelizacji Prawa budowlanego;

4. Wydawanie zaświadczeń prawotwórczych w sprawach z zakresu Prawa budowlanego;

5. Kwalifikacja istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę;

6. Objaśnienie modyfikacji wprowadzonych w zakresie postępowań legalizacyjnych prowadzonych w sprawach samowoli budowlanej;

7. Wpływ procedury administracyjnej uregulowanej w kodeksie postępowania administracyjnego oraz jej planowanych zmian na załatwianie spraw z zakresu Prawa budowlanego.
 

Zapisz się na Procedura administracyjno-budowlana po zmianach z pierwszej połowy 2017 r.>>