Podpisana przez prezydenta 18 sierpnia bieżącego roku ustawa, wydłuża okres stosowania aktualnie obowiązujących reguł dotyczących prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie (w tym przekazywania przewoźnikom dopłat do utraconych przychodów z tytułu stosowania przewidzianych ustawowo ulg).

Akt ten ma zapobiec problemom na rynku przewozu osób, związanym z niedokonaniem przez sporą liczbę jednostek samorządu terytorialnego wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego, czy też brakiem planów transportowych. Nowelizacja zakłada bowiem przesunięcie terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych i końcowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do 1 stycznia 2018 r.

Za sprawą ustawy, do dnia 31 grudnia 2017 r. wydłużona zostanie także ważność zezwoleń na realizację regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wydanych na podstawie przepisów obecnie obowiązujących, a których ważność upływa z końcem grudnia 2016 r.

Przewiduje się, że w skutek wydłużenia okresu stosowania dotychczasowych reguł prowadzenia działalności w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie (w tym m.in. systemu pomocy udzielanej przedsiębiorstwom zobligowanym do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu zbiorowego), pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u przewoźników - niezależnie od zapisów umów zawartych pomiędzy przewoźnikami, a JST.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Ustawa z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami