Za udzieleniem absolutorium głosowało 17 radnych, przeciwnych było 7. Do uzyskania absolutorium potrzebnych było 15 głosów.

"Wykonanie budżetu za ubiegły rok oceniam pozytywnie" - powiedział podczas swojego wystąpienia prezydent Uszok.


Za udzieleniem absolutorium głosowały kluby radnych: Forum Samorządowe i Piotr Uszok oraz Prawo i Sprawiedliwość. Przeciw była większość radnych Platformy Obywatelskiej; według radnego PO Witolda Witkowicza w trakcie głosowania jeden z radnych PO najprawdopodobniej się wyłamał.

Witkowicz poinformował PAP, że dla PO kluczowym powodem, dla którego zdecydowała się głosować przeciw absolutorium, było wykonanie dochodów w roku budżetowym 2012 - "znacząco niższe od planowanych - 87,9 proc. planu pierwotnego oraz 95,8 proc. planu po zmianach", jak również "wykonanie budżetu po stronie wydatków - znacząco niższe od oczekiwanych - zaledwie 74,8 proc. planu pierwotnego oraz 87,4 proc. planu po zmianach".

Zdaniem Witkowicza po analizie poszczególnych działów budżetu kondycja miasta wydaje się być "niepokojąca". Wymienił w tym kontekście m.in. "niską" - jego zdaniem - realizację wydatków w zakresie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego.
 

Radny Piotr Pietrasz z PiS powiedział, że jego klub jest zadowolony z realizowanych w mieście inwestycji. "Katowice są najważniejszym podmiotem samorządowym w naszym regionie, oprócz samorządu województwa. Rządzi nimi ktoś inny (niż w samorządzie regionu-PAP). To widać, słychać i czuć - w sensie jednoznacznie pozytywnym dla Katowic" - mówił podczas sesji Pietrasz. Ocenił, że "wszystkie plany zostały zrealizowane". "Bardzo nas cieszą wszystkie inwestycje w naszym mieście (...) poprawią warunki życia (...) sytuacja finansowa naszego miasta jest dobra" - konkludował Pietrasz.

Dochody ogółem wykonano w kwocie ok. 1,391 mld zł, co stanowi 87,9 proc. planu pierwotnego i 95,8 proc. planu po zmianach. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wyniosło ok. 1,552 mld zł, co stanowi 74,8 proc. planu pierwotnego i 87,4 proc. planu po zmianach. Różnica między osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami stanowiła deficyt za 2012 rok w kwocie ok. 160,5 mln zł. Osiągnięty wynik finansowy za 2012 rok powiększony o skumulowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (ok. 74,6 mln zł) stanowi deficyt netto na koniec 2012 roku ok. 85,8 mln zł.
 

Piotr Uszok, prezydent niezależny rządzi Katowicami od 1998 roku. W 2010 roku Uszok - podobnie jak w poprzednich wyborach - stał na czele własnego komitetu "Forum Samorządowe i Piotr Uszok".