Zdaniem prezydenta Bydgoszczy, przyjęcie ustawy w obecnym kształcie stanowi kolejny etap działań skierowanych przeciwko samorządom. Podkreśla on również, że od początku obecnej kadencji parlamentu trwa kampania mająca na celu podważenie zaufania wśród obywateli, a także wprowadzenie zmian w prawie zwiększających kompetencji państwa, a ograniczających uprawnienia JST.

Rafał Bruski zwraca ponadto uwagę, że od początku 2016 r. Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych stanowił jedynie formę legitymizacji działań strony rządowej, bez uwzględnienia najważniejszych uwag przedstawianych przez przedstawicieli samorządów w toku prac nad projektami ustaw.

(wartowiedziec.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami