Delegatura CBA w Lublinie kontrolowała przetarg o wartości 1 mln 251 tys. zł na usługi rezerwacji i zakupu biletów na przewozy lotnicze na potrzeby projektu marketingowego Województwa Lubelskiego. Do zamawiającego urzędu wpłynęło osiem ofert, w tym oferta złożona przez Port Lotniczy Lublin SA (PLL SA), która została wybrana.

Oferenci, zgodnie z SIWZ, musieli spełnić określone warunki. Jeden z nich dotyczył należytego wykonywania usług. Port Lotniczy Lublin SA do swojej oferty załączył podpisane przez Prezesa dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Znalazła się tam informacja o usługach świadczonych przez lotnisko na rzecz rumuńskich linii SC Carpatair SA - z adnotacją, że umowa trwa, jest cały czas należycie realizowana.

Ta umowa została jednak wypowiedziana przez rumuńskiego przewoźnika już wcześniej, we wrześniu 2014 roku w następstwie braku zapłat po stronie Portu Lotniczego. Trudno tu mówić zatem o jej należytym, bieżącym wykonywaniu.

PLL SA dołączyło do oferty poświadczoną przez Prezesa Zarządu za zgodność z oryginałem kopię umowy z Carpatair. Po zbadaniu okazało się, że poświadczona kopia znacząco różni się od oryginalnej umowy. W kopii brakowało treści odnoszących się do depozytu – czyli 400 tys. Euro, które zostały stracone przez PLL SA na rzecz rumuńskiego przewoźnika*.

Ustalenia funkcjonariuszy CBA wskazują, że Prezes PLL SA w sposób świadomy wskazywał w swojej ofercie na nieprawdziwe okoliczności w celu uzyskania zamówienia publicznego.

CBA złożyło zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Lublinie o możliwości popełnienia przez Prezesa przestępstwa oszustwa przetargowego, należącego do kategorii przestępstw gospodarczych. CBA jednocześnie wniosło do prokuratury o powierzenie przeprowadzenia postępowania w całości Delegaturze CBA w Lublinie. (PAP)

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł