Uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne i wyczerpujące. Nieprecyzyjność wprowadzonych regulacji wpływa na brak możliwości wykonania podjętej uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 7 kwietnia 2010 r. NR NK.III-AR-0911-1-17/2010.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 czerwca 2010 r.