Już 13.05.2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii SZiP odbędzie seminarium pt. Aspekty prawne i ekonomiczne wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Organizatorem seminarium jest Instytut Szkoleń Prawniczych

W trakcie spotkania eksperci Instytutu Szkoleń Prawniczych przekażą Państwu praktyczną wiedzę niezbędną do wprowadzenia zapisów znowelizowanej ustawy.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników merytorycznych urzędów, jak również do przedstawicieli firm zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi.

Zagadnienia poruszane na seminarium:
• Aspekty praktyczne nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach wchodzącej w życie 6 marca 2013.
Prelegent: Jarosław Kotowski

• Procedury przetargowe dotyczące wyboru podmiotu realizującego odbiór odpadów komunalnych w gminach.
Prelegent: Katarzyna Kaszuba

• Możliwości wykorzystania instrumentu PPP w tworzeniu systemu gospodarki odpadami po 1 lipca 2013 roku.
Prelegent: Gerard Dębski


Informacje organizacyjne:
• Udział dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego jest: BEZPŁATNY
• Koszt udziału dla przedstawicieli biznesu wynosi: 100 zł netto
• Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest przesłanie zgłoszenia na adres: kontakt@i-isp.pl
• O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń,
• W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: tel. 602 798 385

Szczegółowe informację dostępne na stronie internetowej: www.i-isp.pl