– W ciągu najbliższych lat rząd planuje wydać około 130 mld złotych na projekty zbrojeniowe. Środki te w maksymalnym stopniu powinny trafić do polskiego przemysłu. Kupowanie zagranicznego sprzętu za pieniądze polskich podatników w sytuacji, gdy tej samej – a może lepszej – jakości produkty mogą dostarczyć polskie zakłady, jest działaniem na szkodę gospodarki – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP.

MON zapowiada rozstrzygnięcie kluczowych przetargów dla wojska >>

Środowisko pracodawców z coraz większym niepokojem obserwuje przebieg największych programów zakupu sprzętu wojskowego. Przeciągające się procedury, niejasne wymogi stawiane oferentom, publicznie formułowane zarzuty o faworyzowanie jednej z ofert – to przykłady problemów, które opóźniają proces pozyskania nowoczesnego wyposażenia dla polskiej armii.

Najbardziej niepokojące jest jednak zjawisko ignorowania przez MON doświadczenia i potencjału działających w Polsce firm z branży obronnej. Jaskrawy tego przykład stanowi postępowanie dotyczące zakupu 70 wielozadaniowych śmigłowców. W naszym kraju, dzięki znaczącym inwestycjom, funkcjonują dwaj światowej klasy producenci śmigłowców: PZL Mielec oraz najstarszy i najbardziej doświadczony wytwórca śmigłowców w Polsce – zakłady PZL Świdnik. Łącznie zapewniają one kilka tysięcy miejsc pracy, stworzyły także trwałe sieci kooperacji z polskimi dostawcami, są liderami innowacyjności i kołami zamachowymi gospodarek w swoich regionach. Uderzające jest to, że procedury przetargowe w żaden sposób nie uwzględniają jednak potencjału działających już w Polsce zakładów, a także skali inwestycji, jakie do tej pory poczyniły.

MON: wybór śmigłowca na początku przyszłego tygodnia >>

– Opowiadamy się za wolną konkurencją na rynku zakupów w sferze obronności, niemniej uważamy, że dotychczasowy poziom zaangażowania na polskim rynku i realne, a nie tylko deklarowane, perspektywy rozwoju powinny być kluczowym kryterium przy rozstrzyganiu przetargów. Jeśli tak nie będzie, za kilka lat polski rynek obronny zdominują np. wyroby azjatyckie, których atutem będzie niska cena – przekonuje Prezydent Pracodawców RP.

Należy podkreślić, że stanowisko Pracodawców RP jest zgodne z opinią społeczeństwa. Z badań wynika bowiem, że zdaniem Polaków najważniejszym kryterium, którym powinien kierować się rząd, kupując wyposażenie dla wojska, powinno być to, czy jest ono produkowane w Polsce. Społeczeństwo polskie uważa także, iż jednym z najważniejszych efektów programów zakupu uzbrojenia powinno być wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski w liście do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz zwrócił się z apelem o uwzględnienie potencjału polskich firm przy rozstrzyganiu przetargów w dziedzinie obronności.

Źródło: pracodawcyrp.pl