Pytanie:

Czy pracodawcą dla pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym jest urząd czy burmistrz?

 

Odpowiedź:
Pracodawcą dla pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym jest Urząd Miasta, w którym jest zatrudniony.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., pracownicy samorządowi zatrudniani są w:

  • urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  • starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  • urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  • biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  • biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Przepis powyższy wymienia pracodawców samorządowych. To oznacza, że dla pracownika zatrudnionego w urzędzie miasta pracodawcą jest tenże urząd miasta, natomiast w imieniu urzędu funkcje pracodawcy wykonuje burmistrz – zgodnie z art. 7 pkt 3 u.p.s.