Poznańska Kolei Metropolitalna stanowi wspólne przedsięwzięciem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasta Poznań, Powiatu Poznańskiego oraz gmin oraz powiatów znajdujących się wzdłuż linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego. Funkcję organizatora PKM- wedle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zgodnie z wolą zainteresowanych JST - pełnić będzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Uruchomienie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej następować będzie etapami, począwszy od pierwszej połowy 2018 roku. Z kolei zakończenie wdrażania tego przedsięwzięcia przewidziane jest na 2021 r.

Jak podkreśla wicemarszałek Jankowiak, istotą powodzenia projektu jest współfinansowanie połączeń solidarnie i takie też stanowisko podzielają wszyscy zainteresowani. Dodaje również, że w grudniu br. podpisane zostanie z samorządami porozumienie w tej sprawie, a do końca stycznia 2018 r. umowy. Jak podkreśla, w pierwszej kolejności PKM uruchomiona zostanie na 4 liniach kolejowych: do Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska Wielkopolskiego. Z kolei prezydent Jacek Jaśkowiak wskazuje, że realizowany wspólnie projekt, świadczy o możliwości porozumienia się w gronie wszystkich samorządów, które muszą bazować na solidarności i sprawiedliwie dzielić koszty.

www.umww.pl 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów