Z bezpłatnych szczepień mogą skorzystać osoby, które spełniają poniższe warunki:
- urodziły się w roku 1951 lub wcześniej,
- są zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu.

Aby skorzystać ze szczepienia należy zgłosić się do jednej z 14 placówek rozmieszczonych w różnych dzielnicach Poznania, z dowodem osobistym.
Uwaga! Na szczepienie nie trzeba się wcześniej zarejestrować!
Szczepienia będą trwały do 23 grudnia 2011 roku.

Program obejmuje podopiecznych i pracowników wybranych miejskich jednostek (DPSy, Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej, pracowników żłobków, ośrodków dla bezdomnych itp.), dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 6 prowadzonego na zlecenie Miasta, a także osób od 60 r.ż. (urodzonych w roku 1951 i wcześniej) zameldowanych na stałe lub czasowo w Poznaniu.