Do Sądu Okręgowego w Krakowie wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Powodami są mieszkańcy Sandomierza oraz Tarnobrzega i Gorzyc (woj. podkarpackie) poszkodowani podczas powodzi w maju i czerwcu.

Do pozwu mają przyłączyć się inni poszkodowani. Postępowanie na tej drodze umożliwia ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, która weszła w życie 19 lipca. Powodowie domagają się odszkodowań na łączną kwotę ok. 8,5 mln zł. Zarzuty są kierowane m.in. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Wśród zarzutów znalazły się między innymi takie sprawy jak nieremontowanie wałów, zaniedbanie melioracji rzeki oraz brak zbiorników retencyjnych. Powodami są między innymi przedsiębiorcy, którzy stracili podczas powodzi zakłady. Zgodnie z prawem pozew zbiorowy może złożyć przynajmniej 10 osób, warunkiem jest oparcie go na jednakowej podstawie.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 2 września 2010 r.