Dotyczy to podwykonawców biorących udział w realizacji prac związanych z budową A2 na odcinku od granicy województwa łódzkiego/warszawskiego w km 411+465,80 do węzła Konotopa (z węzłem) w km 456+239,67 – odcinek C km 411+465,80 do 431+500. Wykonawcy, którzy nie uregulowali należności za zakończone i odebrane roboty to:

konsorcjum:

1. China Overseas Engineering Group Co. Ltd. z siedzibą w Pekinie
2. Shanghai Construction (Group) General Co. z siedzibą w Szanghaju
3. China Railway Tunnel Group Co., Ltd z siedzibą w Luoyuang
4. DECOMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

oraz konsorcjum firm:

1. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej, Warszawa
2. Bögl a Krýsl Polska Sp. z o.o., Cieszyn
3. Bögl a Krýsl, k.s., Pod Špitálem Praha-Zbraslav.

Źródło: www.gddkia.gov.pl