Planowana na wydatki inwestycje w 2014 roku kwota 345 mln zł, to o 90 mln zł więcej niż przeznaczono na ten cel w 2013 roku. Najwięcej pieniędzy przeznaczone ma być na przedsięwzięcia transportowo-drogowe.

"Wszystkie potrzeby inwestycyjne miasta szacujemy na około 7 mld zł, a do dyspozycji będziemy mieć ok. 5 proc. tej kwoty, czyli 345 mln zł. To jednak aż o 90 mln zł więcej niż założenia na 2013 rok, a biorąc pod uwagę wydatki spółek komunalnych mówimy już o inwestycjach na poziomie 1,034 mld zł" – poinformował dziennikarzy Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

W dziale projektu budżetu "Transport i łączność", na który przeznaczono największe kwoty, do najkosztowniejszych przedsięwzięć zaliczają się: tworzenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ok. 21 mln zł), wykup nieruchomości i odszkodowania związane z budową linii tramwajowej do Fordonu (23,7 mln zł), budowa wiaduktów i przystanków kolei aglomeracyjnej BiT City (35,8 mln zł) czy budowa nowego mostu przez Kanał Bydgoski (12,3 mln zł). Duże kwoty zostaną przeznaczone także na przygotowanie znaczących inwestycji, które mają się rozpocząć w najbliższych latach.

"Chcemy ubiegać się o dofinansowanie naszych inwestycji ze środków europejskich. Z tego powodu istotne znaczenie ma dla nas wypracowana na rekordowym od wielu lat poziomie nadwyżka operacyjna w wysokości 80 mln zł, która stanowić będzie wkład własny miasta przy sięganiu po unijne dotacje" – zaznaczył Bruski.

Zdaniem prezydenta Bydgoszczy, budżet miasta jest w stanie pokryć tzw. wkład własny we wszystkich planowanych przedsięwzięciach z udziałem funduszy unijnych. "Będziemy aplikować o pieniądze z tych źródeł we wszystkich możliwych przypadkach" - zapewnił Bruski.

Jak przypomniał prezydent Bydgoszczy, największe przyszłoroczne inwestycje w spółkach komunalnych (czyli tych, w których miasto posiada ponad 50 proc. udziałów) to budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (369,7 mln zł w przyszłorocznym budżecie) oraz budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon (158,3 mln zł w 2014 r.).

Projekt budżetu Bydgoszczy na 2014 rok zakłada, że dochody ogółem wyniosą 1,535 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w stosunku do założeń tegorocznego budżetu. Podobną skalę wzrostu zakłada projekt wydatków, które mają wynieść ogółem 1,668 mld zł.

Zadłużenie miasta w 2014 roku ma osiągnąć wysokość 1,150 mld zł, co oznacza wzrost o 13,1 proc. w stosunku do założeń roku 2013. Według nowego sposobu obliczania wskaźnika zadłużenia miasta, uzależnionego od wysokości nadwyżki operacyjnej, zobowiązania Bydgoszczy pozostaną na bezpiecznym poziomie, o połowę niższym od maksymalnego, dopuszczanego przez przepisy poziomu.

Projekt przyszłorocznego budżetu Bydgoszczy wymaga jeszcze akceptacji rady miasta, w której jednak rządząca miastem koalicja PO-SLD dysponuje większością głosów.