Ponad 15 mln zł na tworzenie klastrów w Polsce wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza koordynatorów powiązań sieciowych do składania wniosków o unijne granty. Konkurs jest przeznaczony dla podmiotów z pięciu wybranych województw.

Budowa nowoczesnej gospodarki to również tworzenie i wspieranie różnych form współpracy pomiędzy firmami, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi i badawczymi. Jednym z tego typu działań jest tworzenie sieci współpracy zorientowanej na prowadzenie innowacyjnej działalności gospodarczej, np. przez rozwój tzw. klastrów i powoływanie inicjatyw klastrowych. Właśnie takie projekty ma wspierać finansowo działanie 1.4 „Promocja i współpraca” programu „Rozwój Polski wschodniej”. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są tzw. koordynatorzy klastrów. W ramach klastra musi działać co najmniej pięciu przedsiębiorców, jedna jednostka naukowa i jeden podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności. Minimalna wartość projektu to 2 mln zł. Zgodnie z przepisami dofinansowanie może stanowić nawet 90% kosztów takiego projektu. Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków będzie prowadzony od 1 lutego do 29 kwietnia 2011 r.

Źródło: Rzeczpospolita, 7 stycznia 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 7 stycznia 2011 r.