- 12 doktorantów z uniwersytetu w Kielcach otrzyma stypendia naukowe z UE. Przeznaczy się na nie i inne formy wsparcia awansu młodej kadry uniwersyteckiej 1,173 mln zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - zapowiadają władze uczelni.

Pomoc obejmie słuchaczy studiów doktoranckich, a także asystentów, którzy mają otworzone przewody doktorskie, na wydziale matematyczno-przyrodniczym lub administracji i zarządzania - poinformował prorektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak.

"Przedsięwzięcie jest wyrazem troski o wzrost konkurencyjności kadr naukowych województwa świętokrzyskiego; materialne wsparcie dotyczy tych dyscyplin wiedzy, które wpisują się w regionalną strategię innowacyjności" - wyjaśnił prorektor.

Oprócz pomocy finansowej unijni stypendyści będą mieli zagwarantowane środki na zakup komputera oraz niezbędnego oprogramowania, a także opiekę promotora i inne potrzebne wsparcie - zaznaczył profesor.

Na uniwersytecie w Kielcach pracuje prawie tysiąc nauczycieli akademickich. Kształci się - stacjonarnie i niestacjonarnie - ponad 23 tys. studentów. Na 10 spośród 34 kierunków studiów uczelnia posiada prawo do doktoryzowania. Fizyka, ochrona środowiska, chemia, matematyka i informatyka - to kierunki zamawiane.

Świętokrzyskie ma szanse wydatkować do roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ponad 726 mln zł.(PAP)