Dofinasowanie pozwoli na realizację wspólnych inicjatyw, przez partnerów z Polski i Słowacji. Za ich sprawą, wzrośnie ilość zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kultowego, powstaną innowacyjne produkty turystyczne oraz utworzone zostaną kolejne transgraniczne szlaki rekreacyjne. Jak podkreśla wiceminister Adam Hamryszczak, dotychczas udało się zakontraktować ponad 35% środków programu Interreg Polska-Słowacja.


W ramach wybranych do dofinansowania projektów, zaangażowanych jest łącznie 63 partnerów polskich i słowackich. Największa liczba partnerów pochodzi z Żylińskiego kraju samorządowego – 27, a po stronie polskiej z podregionu Nowosądeckiego – 12 partnerów. Wśród partnerów wiodących najwięcej pochodzi z podregionu Nowosądeckiego – 6, Żylińskiego Kraju Samorządowego – 5 oraz Miasta Rzeszów - 3.

Dzięki wsparciu, zmodernizowanych zostanie 12 obiektów dziedzictwa kulturowego (m.in. 2 muzea przyrodnicze z multimedialnymi ekspozycjami torfowisk). Oferta turystyczna obszaru pogranicza zostanie ponadto wzbogacona o 240 nowych lub przebudowanych elementów infrastruktury transgranicznych szlaków turystycznych, takich jak zatoczki czy stojaki rowerowe. Modernizacja obejmie również kilkanaście transgranicznych szlaków rekreacyjnych – pieszych i rowerowych.

Za sprawą realizowanych projektów przeprowadzonych zostanie również 130 działań miękkich, promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze pogranicza. Oferta turystyczna zostanie wzbogacona również o 8 produktów z dziedziny IT. Przykładałem takiego projektu jest pomysł Gminy Miasta Rzeszów i miasta Stropkov, dotyczący odtworzenia historycznego szlaku.

(mr.gov.pl)
 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami