O ponad 300 km zwiększyła się długość autostrad i dróg ekspresowych. Podsumowując, wraz z końcem 2013 r. do dyspozycji kierowców jest aż 2739 km dróg szybkiego ruchu.

Ale to nie wszystko. Ponad 600 km dróg oraz 68 obiektów mostowych zostało wyremontowanych, co wiąże się przede wszystkim z poprawą bezpieczeństwa. Jak podkreśla GDDKiA w ramach działań z zakresu BRD udało się zmniejszyć odsetek wypadków śmiertelnych w okresie od stycznia do listopada 2013 r. o 10,3 proc. w stosunku do tego samego okresu w 2012 r.

W 2013 r. ogłoszono przetargi, które obejmują 800 km nowych dróg. Ogłoszono również 51 postępowań na budowę 62 odcinków dróg (zadań) z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Ich realizacja rozpocznie się już w nowej perspektywie unijnej.

Znacząca liczba inwestycji została zrefundowana z uninej kasy. GDDKiA otrzymało 8,5 mld zł refundacji z Komisji Europejskiej, a 13 mld zł zostało przeznaczone na budowę nowych dróg, remonty istniejących i inne zadania ustawowe GDDKiA. Zadbano też o jakość realizowanych inwestycji. Do końca III kwartału 2013 r. zostało pobranych i zbadanych 30 900 próbek, w ramach Laboratoryjnego Systemu Jakości, z których ponad 80 proc. pozytywnie przeszło próbę.

O ponad 764 km dłuższe są drogi objęte systemem viaTOLL. Cała sieć liczy na chwilę obecną ponad 2662 km. Zaowocowało to wpływem do Krajowego Funduszu Drogowego ponad 1,1 mld zł.

2014 r. to nastomiast zapowiedź oddania do użytku kolejnej znaczącej liczby inwestycji. Chodzi tu o około 380 km nowych dróg, m.in.: A1 odc. Włocławek - Kowal, A4 odc. Tarnów-Dębica, obwodnica Lublina w ciągu S17, czy Augustowa w ciągu S61/DK8.

Źródło: www.gddkia.gov.pl