W konkursie udział wziąć mogą wszystkie podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego realizującego powyższe przedsięwzięcia. Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:
• rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
• zabytek,
• produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
• obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
• turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
• turystyka transgraniczna i międzynarodowa,
• obszary wiejskie (np. agroturystyka, usługi turystyczne, rewitalizacja wsi i obiektów porolniczych).

Jak podano na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne na skalę ogólnopolską. Laureaci Konkursu wyłonieni zostaną podczas gali towarzyszącej IV Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 5-6-7 maja 2011 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronach MRR. Do wniosku należy dołączyć materiały ilustrujące projekt (zdjęcia - maksymalnie 10 sztuk, filmy, publikacje, prezentacje itp.). Należy zaznaczać, iż w ramach Konkursu nie będą rozpatrywane zgłoszenia projektów, które w poprzednich trzech edycjach (pierwszej występującej pod nazwą „Polska Pięknieje – 7 Cudów Unijnych Funduszy”) otrzymały nagrodę główną w poszczególnych kategoriach.

Termin nadsyłania ankiet upływa 9 marca 2011 r.

Regulamin Konkursu (plik pdf.) 
Formularz zgłoszeniowy (plik doc.) 

Na podstawie:  www.mrr.gov.pl