Inicjatorami kampanii społecznej są Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej kampanii „13 milionów [Polaków – przyp. red.] nie posiada elementarnych umiejętności korzystania z treści i usług Internetu oraz podstawowej wiedzy o wykorzystaniu teleinformatyki w codziennym życiu i pracy”. Prowadzi to do stopniowego umniejszania ich konkurencyjności na rynku pracy i życiu publicznym, a co pociąga za sobą spowolnienie rozwoju całego kraju. Antidotum na ten stan rzeczy jest odpowiednia edukacja i informowanie obywateli, gdyż w chwili obecnej braki sprzętowe nie stanowią już problemu.

Program PCRS jest owocem współdziałania organizacji pozarządowych - sygnatariuszy memoriału podpisanego w czerwcu 2010 na 14 Konferencji „Miasta w Internecie”. Jesienią 2010 r. program wsparli, podpisując apel do władz publicznych oraz przyjmując rolę Ambasadorów PCRS, prof. Danuta Huebner - europarlamentarzyska, b. komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki regionalnej, dr. Włodzimierz Cimoszewicz - senator RP, b. premier, prof. Michał Kleiber - prezes Polskiej Akademii Nauk, pierwszy minister ds. informatyzacji oraz Jerzy Koźmiński - prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, b. ambasador RP w USA. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie kampanii, „zdaniem organizacji popierających PCRS oraz Ambasadorów PCRS realizacja programu winna być priorytetem władz publicznych w latach 2010-2015”.

Wszystkie osoby i jednostki organizacyjne pragnące wyrazić swoje poparcie dla kampanii mogą uczynić to na jej stronie w serwisie społecznościowym Facebook lub przesłając e-mail na adres pcrs@mwi.pl.Przydatne linki:
Oficjalna strona internetowa: http://mwi.pl/polskacyfrowa.html
Pełen tekst memoriału PCRS
Strona na Facebook