- Odstąpienie od kontraktów i zakończenie robót budowlanych na odcinkach autostrad A1, A4 i drogi ekspresowej S69, spowodowane jest nieprzedstawieniem w wymaganym terminie zgodnego z prawem zabezpieczenia zapłaty za roboty budowlane w sumarycznej  kwocie ponad 2 mld zł - tłumaczy Polimex w komunikacie prasowym.

To o tyle ciekawe, że w piątek 10 stycznia br. spółka poinformowała o tym, że otrzymała dwie gwarancje bankowe wystawione na zlecenie GDDKiA, na zabezpieczenie płatności dla podwykonawców na budowie A1 i A4.

Źródło: Puls Biznesu