Na przełomie marca i kwietnia ruszy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. "System Zielonych Inwestycji - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej".

Dotacja może wynieść do 30% kosztów projektu, a pożyczka oprocentowana na poziomie WIBOR plus 0,5 pkt % – do 60% jego wartości. W ramach programu wsparcia termomodernizacji fundusz przeznaczył na lata 2010 – 2013 ponad 0,5 mld zł na dotacje i 1 mld zł na pożyczki. Środki, które ma do swojej dyspozycji NFOŚiGW, pochodzą ze sprzedaży przez Polskę praw do emisji dwutlenku węgla. Celem programu jest uniknięcie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii przez budynki użyteczności publicznej. Dofinansowanie przeznaczone jest na przedsięwzięcia o minimalnym koszcie całkowitym dla pojedynczych projektów powyżej 2 mln zł, a dla projektów grupowych powyżej 5 mln złotych. Wsparcie udzielane będzie na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Jej zakres obejmuje zmianę wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją obiektów w szczególności: ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę systemów grzewczych, wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia, wprowadzenie systemów zarządzania energią w budynkach oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 28 stycznia 2011 r.