Tylko w marcu – pierwszym miesiącu działania nowego Systemu Rejestrów Państwowych, załatwionych zostało w sumie 2 864 700 spraw. Najwięcej z nich dotyczyło dowodów osobistych. Przyjęto ponad 415 tysięcy wniosków o wydanie nowego dokumentu. W tym czasie wydano także ponad 396 tysięcy dowodów osobistych, a unieważniono ponad 389 tysięcy tych dokumentów.
Kolejnymi najczęstszymi sprawami, które były rejestrowane w nowym systemie, były sprawy dotyczące zameldowania. Zarejestrowano zarówno na pobyt stały, jak i czasowy ponad 220 tysięcy spraw.

Pierwszy miesiąc działania systemu to także nadanie 43 tysięcy numerów PESEL oraz wydanie: ponad 88 tysięcy aktów urodzenia; ponad 38 tysięcy aktów małżeństwa i ponad 38 tysięcy aktów zgonów.

Dane statystyczne Systemu Rejestrów Państwowych za pierwszy miesiąc działania systemu

Dowody osobiste:
- Przyjęte wnioski o dowód osobisty: 415 800
- Wydane dowody osobiste: 396 200
- Unieważnione dowody osobiste: 389 500
Zameldowania na pobyt stały i czasowy: 220 200
Akty urodzeń: 88 000
Akty małżeństwa: 38 300
Akty zgonów: 38 100
Nadano numerów PESEL: 43 000

Od 1 marca prawie 2 500 gmin pracuje na nowym Systemie Rejestrów Państwowych. SRP połączył m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego w jeden system. Dla obywatela oznacza to możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odpisy aktów urodzenia czy małżeństwa w dowolnym urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od meldunku.

(MSW)