Inwestycję podzielono na dwa zadania. Wykonawcą pierwszego z nich o wartości 299,2 mln zł jest Strabag Infrastruktura Południe. Drugie zadanie zrealizuje natomiast firma Strabag Sp. z o.o. za kwotę 388,5 mln zł.

Obaj wykonawcy zamierzają zrealizować całe przedsięwzięcie w terminie 20 miesięcy, oferują również 10 lat gwarancji.

- Inwestycja o łącznej długości ok. 20,1 km została podzielona na dwa krótsze odcinki realizacyjne: Ostróda Południe - Rychnowo (8,8 km) i Rychnowo - Olsztynek Zachód (11,25 km). Polegać będzie na budowie dwóch odcinków dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska - podano również.

Źródło: www.gddkia.gov.pl