Prace, które zostaną przeprowadzone na odcinku Sadowne - Czyżew to kolejny etap priorytetowego celu PKP, którym jest modernizacja linii Rail Baltica. Całość inwestycji jest dofinansowana ze środków unijnych. Dzięki inwestycji wzrośnie prędkość poruszania się pociągów po linii - w przypadku składów pasażerskich wyniesie ona 160 km/h, zaś przy pociągach towarowych wzrośnie do 120 km/h. 

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu została wybrana na podstawie kryterium ceny (80 proc.), terminu realizacji (10 proc.) i okresu gwarancji (10 proc.). Każdy z wykonawców zaoferował okres gwarancji wynoszący 72 miesiące oraz realizację zamówienia w terminie 29 miesięcy. 

Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Wartość podpisanej umowy opiewa na 641 mln zł brutto. Zamawiający w budżecie zaplanował przeznaczyć na realizację zamówienia ponad 818 mln zł brutto.

Źródło: www.wnp.pl