Efektem modernizacji będzie skrócenie czasu przejazdu z Poznania do Piły o ok. 40 minut. Prace rozpoczną się wiosną 2018 r., ich zakończenie planowane jest w 2018 r. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo oraz przepustowość na trasie dzięki modernizacji torów, sieci trakcyjnej oraz zainstaloweniu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem. Przebudowane zostaną także przejazdy kolejowo-drogowe.

Najkorzystniejsza oferta w przetargu została wybrana na podstawie kryterium ceny (60 proc.), terminu realizacji (20 proc.) oraz dostęponości linii w trakcie trwania prac (20 proc.). Każdy z wykonawców zadeklarował wykonanie przedmiotu zamówienia w ciągu 976 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne.

Budżet zamawiającego na realizację zamówienia wyniósł 495,50 mln zł. Wykonawcą zostanie firma Torpol, której oferta opiewa na 476,16 mln zł netto. Czas zamknięć linii w trakcie trwania prac został określony na 19.909 godzin.

Źródło: Portal Samorządowy