Jak podano w komunikacie, konsorcjum zrealizuje kontrakt na dostawę sieciowego sprzętu do rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznych resortu obrony narodowej. Umowa konsorcjum obejmuje również usługę migracji sieci w oparciu o dostarczony sprzęt, odnowienie wsparcia inżynierskiego oraz odnowienie serwisu producenckiego dla zastosowanego sprzętu.

Wykonawcy mogą dokonać prezentacji systemów informatycznych >>

Atende zrealizuje przedmiot umowy w zakresie dostarczenia sprzętu sieciowego i oprogramowania wraz z usługami serwisowymi. Łączna wartość umowy pozyskanej przez konsorcjum firm to 115,4 mln zł brutto, z czego na Atende przypada 20,2 mln zł brutto.

Źródło: ISBnews.pl