Prezesi Urzędów wyrazili gotowość do:

- wymiany informacji dotyczących zagrożenia wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych, stosowania praktyk ograniczających konkurencję, a w szczególności zmów przetargowych;
- inicjowania i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym;
- udziału w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach;
- konsultacji przy opracowywaniu dokumentów o charakterze strategicznym;
- uzgadniania i podejmowania, z uwzględnieniem swojej właściwości, wspólnych działań;
- współpracy przy przygotowywaniu propozycji zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących obszarów z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz
- w przepisach regulujących system zamówień publicznych, mających na celu wyeliminowanie zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz zapobieganie pojawieniu się nowych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł