Zdaniem Wojciecha Magnowskiego, dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego odbywa się na podkarpaciu bardzo sprawnie. W latach 2007-2013 do województwa podkarpackiego wpłynęło 1 miliard 200 milionów euro. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę, naukę, rozwój przedsiębiorczości, podnosząc w ten sposób jakość życia mieszkańców.
Obecna perspektywa to 2 miliardy 100 milionów euro, które zostaną ulokowane na Podkarpaciu. Jak podkreśla wicemarszałek Bogdan Romaniuk, środki te pozwolą na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój miast i całego województwa.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie dotyczące wsparcia rozwoju i innowacji w województwie podkarpackim, praktyk ograniczających konkurencję i sposobach ich zwalczania, czy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

(zwrp.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami