Poczta Polska chlubi się, że na etatach zatrudnia blisko 80 tys. osób, czyli 98 proc. swojej załogi. W przetargach, w których narodowy operator walczył z InPostem o publiczne zlecenia, naciskał na wprowadzenie do warunków przetargu kryterium etatowego.

Lewiatan: Poczta Polska nie wymaga zatrudniania na umowie o pracę >>>

Jak pisze wyborcza.biz, gdy jednak przyszło do zamawiania przez samą Pocztę Polską usług sprzątania w Katowicach i Wrocławiu, w SIWZ o klauzulach społecznych nie było nic, wpisano za to kryterium najniższej ceny. W drugiej połowie października przetargi, gdzie również decydowała tylko cena, PP ogłosiła w kolejnych miastach.

Wytknęła jej to Polska Izba Gospodarcza Czystości - członek Konfederacji Lewiatan oraz związki zawodowe. W odpowiedzi PP poinformowała, że wdrożyła Kodeks Dobrych Praktyk Kupieckich w zakresie stosowania klauzul społecznych w prowadzonych przez siebie zamówieniach i obiecała poprawę.

Źródło: wyborcza.biz