Pierwszy przetarg dotyczy odcinka dwutorowej linii kolejowej pomiędzy Jaworznem Szczakową a Trzebinią o długości ok. 14 km wraz ze stacjami Jaworzno Szczakowa, Jaworzno Ciężkowice oraz Balin.

Drugie postępowanie przewiduje modernizację ok. 17 km dwutorowej linii kolejowej pomiędzy Trzebinią a Krzeszowicami wraz ze stacjami Trzebinia, Dulowa, Wola Filipowska i Krzeszowice.

Podstawowy termin realizacji obu zadań to 30 miesięcy. Kryteria oceny ofert w przetargach stanowią cena (80 proc.), czas realizacji (10 proc.) i gwarancja (10 proc.).

PKP PLK przewidują dopuszczenie do każdego z przetargów po ośmiu wykonawców. Wadium w pierwszym postępowaniu wynosi 15 mln zł, a w drugim jest to 17 mln zł.

Źródło: www.wnp.pl