Postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. O udzielenie zamówienia ubiegało się łącznie czterech wykonawców: PayPro, PayU, eCard i zwycięskie Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService.

Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i rozliczanie transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu kart płatniczych w związku z zakupem usługi w systemie sprzedaży internetowej e-IC. Przedmiotem zamówienia jest również integracja z ww. systemem systemu płatności bezgotówkowych. Wybrany wykonawca musi także zapewnić integrację systemu z istniejącymi już rozwiązaniami. Od uczestników postępowania wymagano odpowiednich uprawnień i doświadczenia, ponadto obsługi kart Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro oraz American Express.

PKP Intercity oczekiwało też potwierdzeń płatności w czasie rzeczywistym i stworzenia strony wielojęzycznej – minimalnie polsko- i angielskojęzycznej. Rozlicznie transakcji ma się odbywać w cyklu dobowym, a prowizja będzie naliczana jeden raz na dobę i naliczana od kwoty brutto.

Źródło: www.wnp.pl