- Wsparcie dla samorządów z funduszy unijnych po 2013 roku powinno zostać utrzymane na podobnym poziomie - mówiła minister Elżbieta Bieńkowska podczas panelu inauguracyjnego „Miejsce samorządów perspektywie finansowej UE (2014-2020), który odbył się 7 września 2011 r. podczas V Forum Regionów w Krynicy. Zdaniem minister, polityka spójności jest polityką rozwojową dla wszystkich regionów Unii Europejskiej. Także bogatsze regiony mają problemy, które można rozwiązać dzięki wsparciu z funduszy strukturalnych. – To gotowe narzędzie, które odpowiednio wykorzystane działa stymulująco na gospodarkę, zwłaszcza w czasie kryzysu.

- Obecnie regiony zarządzają kwotą 16,5 mld euro, czyli jedną czwartą z puli 68 mld euro dostępnych dla Polski. Regiony już teraz powinny zacząć przygotowywać nowe programy, tak aby ich negocjacje z Komisją Europejską w 2013 r. przebiegały sprawnie – radziła samorządom szefowa resortu rozwoju regionalnego.

Źródło: www.mrr.gov.pl