Postępowanie o udzielenie sektorowego zamówienia na „Świadczenie usług doradztwa prawnego przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce ” jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradztwa prawnego związanych z projektem budowy elektrowni jądrowych, w tym m.in. opracowanie koncepcji prawnej realizacji projektu obejmującej procedury konieczne dla otrzymania finansowania czy dostawy technologii i budowy elektrowni jądrowej. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 16 marca 2015 r.

Źródło: www.wnp.pl