Projektów PPP mających na celu poprawę efektywności energetycznej jest w Polsce coraz więcej. Znacznie częściej niż modernizacji infrastruktury oświetleniowej dotyczą one jednak termomodernizacji budynków. Oświetlenie uliczne w formule PPP – po zakończonym sukcesem projekcie termomodernizacyjnym - zdecydowała się ulepszyć gmina Radzionków. W ramach projektu ma zostać wymienione 1800 latarni. Modernizację oświetlenia w ramach PPP przygotowuje także kilka gmin z terenu woj. mazowieckiego. Wśród nich są m.in. Kobyłka, Ząbki, Piaseczno i Parysów. Od dłuższego czasu do podobnego projektu szykuje się również m.st. Warszawa.

– Przy modernizacji oświetlenia ulicznego formuła partnerstwa publiczno-prywatnego będzie doskonale się sprawdzać – twierdzi dr Rafał Cieślak, radca prawny z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – W tym przypadku partner prywatny odpowiedzialny jest za wymianę opraw na swój koszt, konserwację i zarządzanie oświetleniem, a jego wynagrodzenie pochodzi wyłącznie z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej – dodaje.

Modernizacja oświetlenia ulicznego to nie tylko wymóg narzucany nam przez Unię Europejską, lecz także liczne korzyści dla samorządu. Wpływa ona przede wszystkim na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także do wzrost komfortu mieszkańców i użytkowników dróg.

Nowoczesne systemy oświetleniowe umożliwiają także bieżącą kontrolę poszczególnych punktów oświetleniowych (wyposażone są bowiem w internetowy system monitoringu oświetlenia oraz sterowania natężeniem światła w zależności od pory dnia i natężenia ruchu). Wykorzystanie przy tego typu projektach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego ogranicza do minimum ryzyko inwestycyjne samorządu. Zapłatę dla partnera prywatnego zapewniają mu bowiem pozyskane dzięki inwestycji oszczędności.

(KDG Cieślak & Kordasiewicz)