Seminarium organizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytut PPP w ramach projektu systemowego PARP „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy w ramach firmy zajmują się zamówieniami publicznymi bądź relacjami z sektorem publicznym i pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Zagadnienia poruszane na seminarium będą szczególnie cenne dla osób zarządzających sprzedażą, tworzących strategię firmy oraz dla prawników. Jako warunek konieczny uczestnictwa w seminarium jest reprezentowanie małego lub średniego przedsiębiorstwa.Uczestnicy poznają przebieg procesu realizacji inwestycji w formule PPP - od uwarunkowań legislacyjnych dotyczących partnerstwa, poprzez zadania stron współpracy tj. strony publicznej i prywatnej, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków inwestorów oraz poprzez zagadnienia dotyczące zarządzania projektem PPP. W trakcie trwania seminarium każdy będzie miał możliwość skonsultowania z ekspertami prowadzącymi seminarium szans swojej firmy na uczestnictwo w rynku PPP. To szansa dla przedsiębiorców na podniesienie konkurencyjności prowadzonej przez nich działalności.

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Organizator zapewnia materiały z omawianymi podczas seminarium zagadnieniami, wyżywienie oraz nocleg, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma imienne zaświadczenie o uczestnictwie potwierdzone przez PARP oraz Instytut PPP. Natomiast przedsiębiorstwo otrzyma zaświadczenie o wysokości udzielonej pomocy publicznej w związku z uczestnictwem pracownika w seminarium współfinansowanym z funduszy europejskich.Wydarzenie odbędzie się w Hotelu Belwederski przy ul. Sulkiewicza 11 w Warszawie. Rejestracji na seminarium można dokonać poprzez: formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ppp.parp.gov.pl kontaktując się z Instytutem PPP pod numerami telefonów: (22) 435 95 02, 535 006 591 lub za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres: ppp-efs@ippp.pl.

Źródło: www.ppp.parp.gov.pl