Przetarg na budowę 13-km odcinka drogi S8 prowadzony jest jako dwustopniowy. W I etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyły 22 podmioty. W kolejnym etapie do składania ofert zaproszonych zostało 20 firm i konsorcjów, a 11 z nich odpowiedziało, składając swoje oferty.

Najniższą cenę tj. 334,7 mln zł zaoferowała firma Skanska S.A. Najdrożej, bo na kwotę aż 463,2 mln zł swoje usługi wyceniła natomiast włoska firma TOTO S.p.A Costruzzioni Generali. Wszyscy oferenci zadeklarowali najkrótszy czas realizacji czyli 22 miesiące i maksymalną gwarancję - 10 lat.

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i okres gwarancji (5 proc.).

- W najbliższym czasie komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji złożonych ofert. Po dopełnieniu wszelkich formalności wyłoniona zostanie oferta najkorzystniejsza. Następnie - po tzw. kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - poznamy wykonawcę inwestycji - poinformowała Dyrekcja.

Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2016 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl