Do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 9,7 km odcinka drogi ekspresowej S5 Białe Błota - Szubin zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia, wpłynęło 9 ofert potencjalnych wykonawców.

Najtańsza oferta należy do firmy Impresa Pizzaroti & C.S.p.A. i opiewa na kwotę 259,92 mln zł. Natomiast najdrożej swoje usługi wyceniła włoska spółka Astaldi tj. na kwotę 409 mln zł.

Z kolei, do drugiego etapu na zaprojektowanie i budowę ponad 22 km odcinka drogi ekspresowej S5 Dworzysko - Aleksandrowo również zostało zakwalifikowanych 20 wykonawców. Podobnie jak w przypadku pierwszego odcinka, w odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożono 9 ofert a najtańsza należy do firmy Impresa Pizzaroti & C.S.p.A. Jej wartość wynosi 409,76 mln zł. Najdroższa oferta należy do spółki Metrostav tj. 712,5 mln zł.

O wyborze wykonawców zadecyduje kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i okres gwarancji jakości (5 proc.).

Źródło: www.gddkia.gov.pl