Inwestycja dotyczy budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki o łącznej długości 22,7 km. Na realizację pierwszego z nich tj. Nidzica Północ - Nidzica Południe (9,1 km) wpłynęło pięć ofert, drugi odcinek - Nidzica Południe - Napierki (13,6 km), chce natomiast zbudować czterech wykonawców.

Zamawiający na całą inwestycję przeznaczył budżet w wysokości prawie 269 mln zł.

- Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - czytamy na stronie GDDKiA.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje: cena (90%), termin realizacji zamówienia (5%) oraz gwarancja (5%). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali odpowiednio 20-miesięczny okres realizacji oraz 10-letni okres gwarancji. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe tj. od 15 grudnia do 15 marca. Dyrekcja planuje podpisanie umowy dla obu inwestycji na IV kwartał br.

Zadanie wykonawcy będzie polegało na budowie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną również cztery węzły drogowe - „Nidzica Północ”, „Nidzica Południe”, „Powierż”, „Napierki".

Źródło: www.gddkia.gov.pl