Długość odcinka S5 Aleksandrowo - Tryszczyn to ponad 14,7 km. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 19 wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Natomiast, w odpowiedzi na wysłane zaproszenia, złożonych zostało 11 ofert.

Najtańsza oferta o wartości 369 mln zł należy do konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o. , Trakcja PRKiI S.A. Najdrożej swoje usługi wyceniła spółka Astaldi tj. na kwotę 491,44 mln zł.

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i okres gwarancji jakości (5 proc.).

Źródło: www.gddkia.gov.pl