Budową pierwszego odcinka Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe zainteresowanych jest siedmiu wykonawców. Wartość złożonych przez nich ofert waha się od 387,5 mln zł do 490,4 mln zł. Natomiast drugi odcinek Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód chce budować dziewięciu wykonawców z ofertami od 548,9 mln zł do 1,2 mld zł.

Jednocześnie wszyscy wykonawcy zaproponowali 10-letni okres gwarancji, a jeden zaoferował wykonanie zadania w 31 miesięcy, podczas gdy pozostali zadeklarowali 28-miesięczny termin realizacji.

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny (90 proc.), termin realizacji zamówienia w miesiącach (5 proc.) i gwarancja jakości (5 proc.)

- Nowa droga ominie miasto od południa. Inwestycja polegać będzie na budowie odcinków obwodnicy o przekroju dwujezdniowym wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz urządzeń ochrony środowiska. Odcinek Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe będzie drogą klasy GP, natomiast na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód obwodnica będzie drogą ekspresową - napisano w komunikacie.

Źródło: www.gddkia.gov.pl