Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych, a następnie budowa oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Postępowanie obejmuje południowy fragment obwodnicy Kępna od węzła Kępno - Krążkowy do istniejącej drogi krajowej nr 11 w rejonie miasta Baranów. 

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zostanie wybrana na podstawie kryterium ceny (90 proc.), terminu realizacji (5 proc.) oraz okresu gwarancji jakości (5 proc.). Wszyscy wykonawcy zadeklarowali wykonanie inwestycji w ciągu 34 miesięcy oraz 10-letnią gwarancję. Najtańszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Jej wartość wynosi 122,6 mln zł. Budżet zamawiającego na realizację inwestycji wynosi prawie 140 mln zł.

Źródło: www.gddkia.gov.pl