W dniu 31 stycznia 2011 r., w Dzienniku Ustaw nr 21 opublikowano ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.: Kodeks wyborczy (poz. 112) oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (poz. 113) . Kodeks wyborczy w sposób kompleksowy reguluje zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:
• do Sejmu RP i Senatu RP
• Prezydenta RP
• do Parlamentu Europejskiego w RP
• do organów stanowiących j.s.t.
• wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Kodeks wyborczy wraz z przepisami wprowadzającymi obowiązywać zacznie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 1 sierpnia 2011 r. Z chwilą wejścia w życie nowych regulacji stracą moc ustawy dotychczas regulujące wspomniane wyżej zagadnienia.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113)

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112)

Pisaliśmy o tym również:
Nowy podział gminy na okręgi wyborcze
Nikłe szanse aby najbliższe wybory do Sejmu i Senatu odbyły się wg Kodeksu wyborczego?
Wybory do Sejmu i Senatu wg Kodeksu Wyborczego czy starej Ordynacji – decyzja w rękach Prezydenta