Maksymalny poziom dofinansowania projektu ustalono na 85 proc. Wnioski o wsparcie oprócz JST i ich związków, mogą również składać porozumienia i stowarzyszenia. Regulamin konkursu zakłada premiowanie inwestycji przyczyniających się do poprawy połączeń z siecią TEN-T. Zgłaszane projekty powinny poprawić bezpieczeństwo sieci drogowej oraz płynność ruchu drogowego.

W regulaminie powtórzono również obostrzenia wobec finansowania dróg lokalnych z funduszy unijnych. Zakładają one, że dofinansowanie inwestycji na drogach lokalnych gminnych i powiatowych jest możliwe, gdy zapewnią one konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. Wsparcie będzie także dozwolone w przypadku inwestycji zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z terenami inwestycyjnymi w ramach projektów komplementarnych.

Nabór wniosków rozpocznie się 24 lipca br. i trwać będzie tylko tydzień.

(wartowiedziec.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami