Opłaty za żłobki z błędami

Gminy podejmują uchwały o opłatach za żłobek, ale część z nich wojewodowie uchylają, bo uważają, że wysokość opłaty powinna zależeć od długości pobytu w żłobku.

Odkąd żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej, ma być łatwiej je zakładać i prowadzić. To jednak oznacza zmianę zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku. I pojawia się problem. Gminy określając ich wysokość, stosują różne zasady. Ustalając opłatę, jedne kierują się liczbą godzin przebywania dziecka w żłobku, a inne wyliczają ją procentowo od wysokości płacy minimalnej. Wojewodowie, którzy muszą zaakceptować uchwały z opłatami, zastanawiają się, co robić w takiej sytuacji. Część z nich kwestionuje je. Samorządy już obawiają się, że sprawy dotyczące ustalania opłat za żłobki znajdą swój finał w sądach. Podobnie jak kilka lat temu te związane z opłatami za przedszkola. Dopiero wyroki sądów spowodowały zmianę przepisów i ujednolicenie zasad ich ustalania.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 24 czerwca 2011 r.