Spółka z tytułu poboru opłaty targowej na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Mimo, że wykonuje czynności poboru opłaty targowej w imieniu jednostki samorządu terytorialnego, sama nie wchodzi w skład administracji samorządowej, lecz prowadzi niezależną działalność gospodarczą.

Czytaj więcej>>>