Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z 2011 r. Energa-Operator jest właścicielem większości infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Bytów. Postępowanie Urzędu wykazało, że spółka utrudniała gminie wybór sprzedawcy energii elektrycznej do oświetlenia placów, ulic i dróg publicznych,odmawiając zgody na zawarcie umowy z przedsiębiorcą spoza grupy kapitałowej Energa. Tymczasem zgodnie prawem, gmina powinna mieć prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii.

Sąd zgodził się ze stanowiskiem Prezes UOKiK potwierdzając, że Energa-Operator nadużyła pozycji dominującej na lokalnym rynku infrastruktury oświetleniowej i utrzymał karę pieniężną w wysokości 260 415 zł. Wyrok z 17 lutego 2013 r. (XVII AmA 44/2012), nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja.


www.uokik.gov.pl