Z wyliczeń magistratu wynika, że kartę będzie mogło otrzymać 1349 osób, m.in. osoby wychowujące samotnie dzieci oraz rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

W uchwale radni podkreślili, że przyjmując ją, "kierują się racją, iż rodzina wymaga szczególnej troski i ochrony oraz doceniają pozytywny wpływ, jaki wnoszą duże rodziny w rozwój gospodarczy i społeczny gminy".

Zamierzenia magistratu są takie, by karta dla rodzin wielodzietnych wiązała się z ulgami na miejskich pływalniach, w parku wodnym, czy teatrze lalek. Jak powiedział na środowej sesji prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, środowa uchwała "ma charakter intencyjny". "Będziemy zachęcali jak najwięcej podmiotów (...) do stosowania ulg dla rodzin wielodzietnych" - zapowiedział; przyznał, że wprowadzając system ulg dla rodzin wielodzietnych, Olsztyn wzorował się na podobnych uchwałach innych miast, "by nie otwierać otwartych w tej sprawie drzwi".

We środę radni przyjęli też uchwałę, na podstawie której rodziny wielodzietne będą objęte ulgami w komunikacji miejskiej (za bilet rodzinny trzeba będzie zapłacić 140 zł miesięcznie). Bilet ten będzie obejmował nawet dzieci powyżej 18 roku życia, o ile uczą się w systemie stacjonarnym.

Uchwały wejdą w życie za dwa miesiące.

Podczas dyskusji radni wszystkich klubów postulowali poszerzenie katalogu ulg. Przewodnicząca komisji zdrowia i rodziny w olsztyńskiej radzie miasta Ewa Zakrzewska powiedziała, że już jest przygotowywana uchwała dotycząca ulg dla dzieci z rodzin wielodzietnych w opłatach za miejskie żłobki i przedszkola.

Radni podkreślali, że należy też wprowadzić zapis o pierwszeństwie w przyjmowaniu maluchów z rodzin wielodzietnych do miejskich placówek.