Cała inwestycja została podzielona na cztery zadania. Pierwsze dotyczy odcinka od węzła Aleksandrowo do węzła Tryszczyn (14,7 km). Drugie obejmuje odcinek od węzła Tryszczyn do węzła Białe Błota (13,5 km). Trzecie zadanie obejmuje odcinek Białe Błota - Szubin (9,7 km), a ostatnie czwarte zadanie dotyczy fragmentu Szubin – Jaroszewo (19,3 km).

- Wśród zainteresowanych są m.in.: firmy z Polski, Niemiec, Hiszpanii, Czech i Włoch. Postępowanie w trybie przetargu ograniczonego oznacza, że na obecnym etapie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do drugiego etapu zaproszeni zostaną wykonawcy, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa będzie spełniała warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu - podała GDDKiA.

Warto przypomnieć, iż Dyrekcja wymaga udzielenia gwarancji na okres od 5 do 10 lat. Wadium dla zadania I ustalono na poziomie 5,4 mln zł, zadania II - 5,2 mln zł, zadania III - 3,9 mln zł, a zadania IV - 4,8 mln zł.

O wyborze oferty najkorzystniejszej będzie decydować: cena (90 proc.), termin realizacji (5 proc.) i gwarancja (5 proc.).

Źródło: www.gddkia.gov.pl