Uroczyste ogłoszenie wyników rankingu zorganizowanego pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się 14 stycznia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Kapituła pod przewodnictwem prof. dr Tomasza Boreckiego wyróżniła piętnaście szkół w Polsce oraz najlepsze szkoły w województwach, które nie znalazły się w pierwszej piętnastce rankingu ogólnopolskiego.

Zaszczytne pierwsze miejsce w rankingu zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Trzynastka dokonała nie lada wyczynu, ponieważ było to jej już 7 z rzędu wyróżnienie w tej kategorii. Drugie miejsce w plebiscycie przypadło Gimnazjum i Liceum Akademickiemu w Zespole Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a trzecie było udziałem Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Specjalną nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w XII rankingu dla szkoły z miejscowości liczącej poniżej pięciu tysięcy mieszkańców otrzymał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

,,Gratuluję wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Ta impreza jest niezwykle ważna, bo to okazja, aby podziękować nauczycielom i dyrektorom szkół oraz wspierającym ich władzom samorządowym za to, że potrafią zachęcić uczniów do większego wysiłku" - powiedział Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas uroczystego ogłoszenia wyników XII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych.

O miejscu w rankingu w głównej mierze decydowały sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych pod patronatem MEN. Dodatkowo premiowano także różnorodność olimpiad, w których rywalizowali uczniowie, nagradzając tym samym te szkoły które kładą nacisk na wszechstronny rozwój swoich podopiecznych.

Źródło: www.men.gov.pl